Dubrovnik Best - Real Estate Agency
ENG    HRV    KONTAKT
SPECIJALIZIRANA TRŽIŠTA         LOKACIJE         PRODAJETE LI NEKRETNINU
LUXURY PROPERTIES BY THE SEA
PRONAĐI NEKRETNINUPOVRATAK NA PRETHODNU STRANICU  

   UVJETI POSLOVANJA

POSREDOVANJE U PRODAJI – KUPNJI – ZAMJENI - ZAKUPU/NAJMU NEKRETNINA

• Prodavatelj - kupac je obvezan predočiti osobnu iskaznicu (putovnicu) ili izvadak iz sudskog registra za društva, kod sklapanja poslovnog osnosa sa Agencijom
• Potpisan posrednički ugovor - nalog od strane klijenta
• Obvezna dokumentacija za nekretninu: ZK izvadak, posjedovni list, kopija katastarskog plana, a ovisno o vrsti nekretnine – uporabna dozvola ili urbanistički uvjeti gradnje
• Kod zamjene nekretnina naknada se naplaćuje od svake ugovorne strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je ugovorna strana stekla zamjenom nekretnina
• Posrednička naknada iznosi od 3-6% uvećano za PDV, precizan postotak se određuje u ugovoru, a ovisi o lokaciji, udaljenosti i vrijednosti nekretnine
• Posrednička naknada se može ugovoriti i u fiksnom iznosu
• Savjetovanje kod kupoprodaje, tj. pregovaranje u korist jedne strane, kada prethodno nije ostvaren poslovni odnos posredovanja, naknada se ugovara u fiksnom iznosu
• Poslovno savjetovanje
• Financijsko savjetovanje

POSREDOVANJE KOD ZAKUPA/NAJMA NEKRETNINA

• Naknada se naplaćuje od nalogodavca (zakupodavac ili zakupnik ili oboje)
• Naknada ne može biti manja od visine iznosa jednog mjesečnog zakupa/najma
• Za dugoročne zakupe preko jedne godine, naknada za svaku sljedeću godinu iznosi 50% mjesečne zakupnine/najamnine za svaku ugovornu stranu
• Ukupna agencijska naknada se plaća jednokratno po potpisu ugovora o zakupu/najmu

OSTALE USLUGE:

• ZK izvadak
• Posjedovni list
• Katastarski plan
• Zahtjevi i/ili podnesci službenim uredima
• Brisanje društvenog vlasništva u ZK
• Promjena imena u ZK
• Procjena vrijednosti nekretnine
• Upis predbilježbe prava vlasništva
• Upis prava vlasništva
• Upis vlasnika u posjed nekretnine
• Certifikat energetske učinkovitosti nekretnine
• Izrada kupoprodajnog pred/ugovora ili ugovora o zakupu nekretnine

Naknada se plaća nakon sklopljenog ugovora za kojeg je posredovanje izvršeno (kod potpisa predugovora ili ugovora) isključivo uplatom na žiro-račun Agencije
Iznos naknade treba uvećati za PDV
U usluge nisu uračunati državni biljezi (ukoliko su potrebni)

N A P O M E N A: Za sve opisane poslove posrednička naknada se naplaćuje u odgovarajućem postotku kod primitka kapare (predujma) ili bilo kakvog novčanog primitka (akontacije, nepovratnog depozita i slično) odnosno kod potpisivanja predugovora ili ugovora o kupoprodaji nekretnine, ugovora o zakupu ili najmu nekretnine, a sve prema ispostavljenom R-1 računu od strane Agencije, osim ako se kupoprodajna cijena u cijelosti isplaćuje putem kredita poslovne banke.

Za sve ostale odnose koji nisu definirani ovim Općim uvjetima poslovanja ili Ugovorom o posredovanju, primjenjivat će se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. U slučaju spora proizašlom između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan  je Općinski ili Trgovački sud u Dubrovniku.


Dubrovnik, 01.01. 2015.g.


DUBROVNIK BEST
Agencija za promet nekretnina
MEDIA  d.o.o.  
Vukovarska 19
HR-20000 DUBROVNIK

Ured/O nama

|

Naši partneri

|

Uvjeti poslovanja

|

Kontaktirajte nas

NEKRETNINE U HRVATSKOJ | NEKRETNINE U DUBROVNIKU | KUPNJA NEKRETNINA U DUBROVNIKU | LUKSUZNE NEKRETNINE U HRVATSKOJ | EKSKLUZIVNE NEKRETNINE U DUBROVNIKU | LUKSUZNE NEKRETNINE NA JADRANU | ELITNE NEKRETNINE | EKSKLUZIVNE NEKRETNINE ZA PRODAJU | EKSKLUZIVNE NEKRETNINE ZA NAJAM | PRODAJA NEKRETNINA | PRODAJA VILA | PRODAJA EKSKLUZIVNIH STANOVA | NAJAM VILA | PRODAJA VILA U DUBROVNIKU | NAJAM VILA U DUBROVNIKU | PRODAJA STANOVA | PRODAJA APARTMANA | PRODAJA RUŠEVINA | PRODAJA ZEMLJIŠTA | PRODAJA GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA | LUKSUZNI PROJEKTI NA JADRANU | NAJBOLJE NEKRETNINE U DUBROVNIKU | NAJBOLJE VILE U DUBROVNIKU | USLUGE | PROCJENA NEKRETNINA | UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA U DUBROVNIKU | SAVJETOVANJE U PROJEKTIMA | SAVJETOVANJE U MARKETINGU I PRODAJI NEKRETNINA | RENOVIRANJE NEKRETNINA | PROJEKTI U RESORTU | EKSKLUZUVNE NEKRETNINE U GOLF RESORTU

Copyright © Media d.o.o. Dubrovnik 1991-2019   Sva prava zadržana